Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Ostrowie oraz klasy nauczania początkowego I-III biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Piękna nasza Polska cała” w ramach obchodzenia w tym roku 100–ej rocznicy odzyskania niepodległości. Temat, jakże ważny i poważny jednak może i powinien być zrozumiały dla najmłodszych odbiorców.

Wiek przedszkolny i szkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. Cele główne projektu to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. To poznanie historii naszego kraju oraz symboli narodowych. A także tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionu Polski i Kresów, poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych. Realizacja tego projektu to szereg działań i zadań które są realizowane od początku roku szkolnego do końca grudnia – tyle trwa projekt. W projekcie bierze udział około 6 tysięcy placówek przedszkolnych i szkolnych z całego kraju. Nasza lokalna placówka zrealizowała wiele zadań z tego projektu. Między innymi było to:

 • nauka i odśpiewanie hymnu narodowego – rekord dla Niepodległej,
 • wysłanie do organizatora pocztówki ze swoją miejscowością,
 • „Napisz kartkę Bohaterom”,
 • wycieczka – szlakiem historii – Blizna,
 • nauka wiersza patriotycznego,
 • przygotowanie akademii okolicznościowej z okazji Dnia Niepodległości – „Pisk Białego Orła”
 • zasadzenie „Drzewa pamięci” – symbolu życia i wolności,
 • nauka tańca rzeszowskiego „Gacok”,
 • nauka piosenki patriotycznej,
 • wykonanie kącików regionalnych w przedszkolu i szkole,
 • strój regionalny – praca plastyczna w grupach
 • potrawa „Według przepisu babci lub dziadka”,
 • prezentacja multimedialna o naszej miejscowości „Na skrzydłach historii”
 • zapoznanie z zabawami ludowymi
 • „Dzień mody patriotycznej”.

Poniżej foto relacja z realizacji zadań z projektu….

Beata Florczak

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu