W czwartek, 11 marca 2021 przy Zakładzie Zagospodarowaniu odpadów w Kozodrzy odbył się odbiór techniczny nowo wybudowanego budynku garażowo-warsztawowo-magazynowego. Jest to budynek jednokondygnacyjny o wymiarach 12x20 metrów wraz z m.in. przyłączami oraz instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, chodnikami i zjazdem z drogi.
 
Łączny koszt inwestycji do ponad 550 tys. zł. Przy odbiorze oprócz pracowników urzędu i wykonawcy był obecny również Jacek Róg – Zastępca Wójta Gminy Ostrów.
 
Warto dodać, że jest to już kolejne zadanie w ramach realizowanego dużego projektu o nazwie „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy”, którego łączna wartość wynosi prawie 9,5 mln zł, a dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 jest w wysokości prawie 6,5 mln zł.
 
M.Surman
 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu