Od 1 września do 30 listopada 2022r. grupa nieformalna „Coetus” pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Nasza Kamionka” działającego przy Szkole Podstawowej w Kamionce realizowała inicjatywę pn. „Monografia Kamionki na bis” w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”.

Głównym zadaniem inicjatywy było drugie wydanie książki (poszerzone) pt. „Z serca dla pamięci. Rys monograficzny wsi Kamionka” autorstwa p. Aleksandry Bal i nieżyjącej już p. Leokadii Wolak.

Po raz pierwszy książka ta została wydana w 2009r. w ramach usługi pn. „Opracowanie monografii” w Programie Integracji Społecznej, której realizatorem była Szkoła Podstawowa w Kamionce.

W drugim wydaniu pojawił się m. in. nowy rozdział pt. „Zapisali się w pamięci”, zawierający wspomnienia o nieżyjących mieszkańcach Kamionki, którzy całe życie służyli swojej Małej Ojczyźnie, a byli to: Leokadia i Józef Wolakowie oraz Józef Bajor.

Zgodnie z harmonogramem działań inicjatywy na początku września odbyło się spotkanie organizacyjne grupy „Coetus” z p. Aleksandrą Bal i p. Anną Sum – Dyrektorem SP w Kamionce w celu omówienia poszczególnych zadań dotyczących aktualizacji książki. Następnie został ogłoszony Szkolny Konkurs Plastyczny pn. „Moja Kamionka” dla klas 1-6, który został rozstrzygnięty w październiku. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-6.

Z kolei w listopadzie odbył się konkurs wiedzy dotyczący znajomości wyrazów gwarowych Kamionki skierowany do uczniów z kl. 7-8. Laureaci obu konkursów otrzymali dyplomy i nagrody zakupione m. in. ze środków pozyskanych na realizację projektu.

Na zakończenie – podsumowanie inicjatywy odbyło się spotkanie integracyjne pn. „Ocalić od zapomnienia” (wpisane już w tradycję SP w Kamionce) promujące to drugie wydanie książki, połączone zdegustacją regionalnych potraw typowych dla Kamionki, a przygotowanych przy współpracy z grupą seniorów „Klubu Aktywnych” działającego przy Domu Kultury w Kamionce. Podczas tego spotkania laureaci ww. szkolnych konkursów otrzymali nowo wydane egzemplarze książek oraz drobne upominki świąteczne zakupione ze środków projektowych.

Barbara Głód / SP Kamionka

 

 

Logo PASEK duży 2022

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu