W sobotę, 2 marca 2024 roku, w Kamionce odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Naukowej Parku Historycznego Blizna, które oznacza początek jej czteroletniej kadencji. Rada, składająca się z ekspertów i pasjonatów historii pod przewodnictwem prof. dr. hab. Grzegorza Ostasza, ma pełnić rolę organu opiniodawczo-doradczego.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Ostrów, Grzegorz Ożóg, przedstawiając skład nowej Rady Naukowej. W trakcie pierwszych obrad, Rada przedstawiła ambitną wizję przyszłości Parku, zwracając uwagę na znaczenie miejsca dla upamiętnienia działalności Armii Krajowej oraz na konieczność promowania historii przy pomocy nowoczesnych narzędzi, takich jak media społecznościowe, publikacje i współpraca międzynarodowa.

Dr Jacek Magdoń poruszył kwestię dodania odniesienia do Armii Krajowej w nazwie Parku i zainicjował dyskusję o metodach przyciągania młodzieży i promowania historii przez interaktywne wystawy oraz edukacyjne działania. Rozmowy dotyczyły również planów rozwoju parku, w tym propozycji dotyczących jego rozbudowy i modernizacji infrastruktury. Paweł Pawłowski, członek Rady, podkreślił znaczenie pamięci narodowej i możliwości współpracy z ośrodkami edukacyjnymi oraz muzeami w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej parku.

Podczas spotkania jednomyślnie zatwierdzono propozycję nadania Park Historyczny Blizna nazwy upamiętniającej wywiad Armii Krajowej, aby podkreślić wyjątkowy charakter tego miejsca i jego wagę dla historii Polski. Nowa nazwa, "Park Historyczny Blizna im. Wywiadu Armii Krajowej", stanowić będzie hołd dla bohaterów walczących o wolność Polski .

Po zakończeniu posiedzenia, uczestnicy udali się do Blizny, aby zapoznać się z aktualną wystawą i omówić sytuację Parku, wymieniając spostrzeżenia na temat dalszego rozwoju. Wieczorem, na zaproszenie Wójta Gminy Ostrów, Grzegorz Ożóg i CKiB Gminy Ostrów, odbyło się "Spotkanie z historią" z udziałem nowo powołanej Rady Naukowej, podczas którego przedstawiono prelekcje Pawła Pawłowskiego i dr. Jacka Magdonia.

Utworzenie Rady Naukowej Parku Historycznego w Bliźnie jest ważnym krokiem na drodze do rozwoju i promocji tego niezwykłego miejsca, świadka wydarzeń historycznych, ważnych dla naszej lokalnej społeczności jak i całego świata.

 

Skład Rady Naukowej Parku Historycznego Blizna:

  • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Przewodniczący Rady)
  • Paweł Pawłowski (Członek Rady)
  • dr Jacek Magdoń (Członek Rady)
  • dr Mirosław Surdej (Członek Rady)
  • Eryk Maziarski (Członek Rady)
  • Marek Flis (Członek Rady)
  • Łukasz Łącała (Członek Rady)

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu