W piątek, 19 kwietnia 2024 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie odbył się Powiatowy Przegląd Piosenki Ekologicznej pod tytułem „Od Ostrowa do Opola”, który został zorganizowano pod patronatem Wójta Gminy Ostrów, Grzegorza Ożoga. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci, które za pomocą śpiewu starały się zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia Ziemi i małej świadomości ekologicznej.

Uczestnikami były nie tylko dzieci z naszej gminy, ale również z sąsiednich miejscowości, takich jak Sędziszów Małopolski, Niedźwiada Dolna czy Czarna Sędziszowska.

Śpiew był główną atrakcją wydarzenia, jednak dzieci zachwyciły również publiczność i gości prezentując piękne tematyczne stroje oraz demonstrując swoje umiejętności gry na instrumentach. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe puchary, medale i nagrody, które wręczyli Jacek Róg – Zastępca Wójta Gminy Ostrów, Maria Wielgus – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie, Piotr Furtak - Sołtys Sołectwa Ostrów, Anna Wdowik – Zastępca Dyrektora CKiB Gminy Ostrów oraz Aneta Mazur - Przewodnicząca Rady Rodziców.

Jacek Róg w imieniu Wójta Gminy Ostrów podziękował wszystkim dzieciom za piękne występy oraz ich opiekunom i rodzicom. Wyraził również wdzięczność wobec dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie oraz paniom Beacie Florczak, Karolinie Depowskiej, Ewie Niemiec, Jadwidze Mędrygał i Natalii Siewierskiej za ich znaczący wkład w realizację tego wydarzenia.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu