I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Ostrów informuje, że w dniu 01 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych
w Skrzyszowie, stanowiących własność Gminy Ostrów, przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje dot. w/w nieruchomości zostały zawarte w wywieszonym wykazie.          

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8 – Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, tel. 177-449-302 lub 177-449-321. 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu