Gmina Ostrów informuje, że nabór wniosków w ramach projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów” został wydłużony do dnia 10 listopada 2016r. (włącznie).
Osoby, które złożyły do Urzędu Gminy ankiety informacyjne w miesiącu sierpniu i wrześniu bieżącego roku są również zobowiązane do udziału w naborze wniosków.
Aby złożyć kompletny wniosek o instalacje odnawialnych źródeł energii należy postępować według następującej kolejności:
1.    Zapoznać się z dokumentami w tym w szczególności z regulaminem naboru OZE udostępnionymi na stronie www.ostrow.gmina.pl w zakładce „DOFINANSOWANIE INSTALCAJI SŁONECZNYCH”
2.    Wydrukować i wypełnić wszystkie zamieszczone na w/w stronie internetowej załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6
3.    Dokonać wpłaty na kwotę i konto wyszczególnione w Regulaminie naboru na stronie 2 (punkt III. Uczestnicy projektu)
4.    Złożyć do Urzędu Gminy Ostrów (pokój 23) w terminie do 31.10.2016r. wniosek w wersji papierowej zawierający następujące dokumenty:
a). formularz zgłoszeniowy (zał.1) -1 egz.
b). deklarację udziału w projekcie (zał.2)  – 1 egz.
c). umowę użyczenia nieruchomości (zał.3) – 2 egz.
d). potwierdzenie wpłaty dotyczące oceny technicznej budynku – 1 egz.
e). dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego – 1 egz.
     (jeżeli dotyczy – kryteria opisane są stronie 5 i 6 w/w regulaminu naboru)
f). oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego (zał.5) – 1 egz.
g). oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (zał.6) -  1 egz.  

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wniosek kompletny zostanie zarejestrowany (nadanie numeru identyfikacyjnego), a Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie jego złożenia.
Zapraszamy do składania wniosków.

Pomoc w wypełnianiu wniosków dostępna jest:
- telefonicznie: (17) 744 93 16
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Ostrów

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu