Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza Panie zamieszkałe na terenie województwa podkarpackego, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą do udziału w projekcie pt. Czas dla Superwomen.

Celem głównym projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych i stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez podjęcie samozatrudnienia przez 75 kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałych na obszarze woj. podkarpackiego.

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Uczestnikiem projektu może być kobieta spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:
1. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
2. osoba powyżej 29 roku życia
3. osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego
4. osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

Formy wsparcia w projekcie:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
• Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej – 32 h
• Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu (5 godzin/uczestnika)
2. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) - 23 000 zł
3. Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe 1000 zł/miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
4. Wsparcie pomostowe – wsparcie w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym ułatwiających Uczestnikom projektu prowadzenie działalności gospodarczej w początkowym okresie w wymiarze 5 godzin/uczestnika (po zarejestrowaniu działalności gospodarczej)

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.marr.com.pl/7_3_superwomen.html

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu