W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Grzegorza Ożóg w okręgu wyborczym nr 3 w Ostrowie, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła wybory uzupełniające, które odbędą sie 12 lutego 2017.

Wybory uzupełniające odbędą się w tym okręgu, gdzie był wybrany dotychczasowy radny, czyli w tym przypadku okręg numer 3 w Ostrowie. Mieszkańcy tylko tego okręgu wyborczego będą mogli głosować w wyborach, które odbędą się w niedziele 12 lutego 2017. Głosujący będą mogli wybrać jednego radnego, który uzupełni skład Rady Gminy Ostrów do pełnej piętnastoosobowej liczby członków.  

Kalendarz wyborczy określa poszczególne terminy wykonania czynności wyborczeych, gdzie najważniejsze terminy to m.in.:

 • do 5 grudnia (poniedziałek) 2016 r. należy zawiadomić Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o utworzeniu komitetów wyborczych
 • do 14 grudnia 2016 - zgłaszanie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie
 • do 3 stycznia 2017 - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie list kandydatów na radnego
 • 12 lutego 2017 - przeprowadzenie głosowania od godz. 7:00 do 21:00

Warto również dodać, że zawiadomienie o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie przyjmowane są w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 415-416 na IV piętrze w godzinach pracy urzędu, czyli od 7:30 do 15:30.

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego, komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie oraz dokładny kalendarz wyborczy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostrów pod adresem: http://www.ostrow.biuletyn.net/?bip=1&cid=70&bsc=N

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu