1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kosowy-Kamionka-Sedziszów w miejsc. Kamionka – długość - 201 m, szerokość 2,0m,  koszt 189 747,45 zł.
 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Anastazów-Skrzyszów miejsc. Skrzyszów - długość – 102 m, szerokość 1,5 - 2,0 m, koszt 134 908,97 zł
 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ocieka-Kamionka   w  miejsc. Ocieka - długość – 170 m, szerokość 2,0 m, koszt 194 882,42 zł.
 4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Zdżary-Witkowice miejsc. Zdżary   - długość – 283 m, szerokość 1,5 -2,0  m, koszt 108 684,82 zł.
 5. Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma Ropczyce Wiśniowa w miejscowościach : Wola Ociecka i Ostrów. Wola Ociecka – długość  280 m, Ostrów długość – 184 m za łączną kwotę  89 832,51 zł  (środki finansowe Gminy  Ostrów –  41 200 zł  środki finansowe  PZDW -  48 632,51 zł. ).
 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w miejscowości Ostrów  i Wola Ociecka . Długość odcinka w m. Ostrów – 950 m , długość odcinka w m. Wola Ociecka – 950 m.
 • Łączna wartość  zadań w obu miejscowościach – 781  520,66 zł
 • Udział finansowy Gminy Ostrów – 236 800,76 zł
 • Udział finansowy Województwa – 544 719,90 zł.
 1. Remont drogi gminnej Skrzyszów –cmentarz w Skrzyszowie –  Długość odcinka 300m. Wartość robót 86 989,91 zł.
 2. Remont drogi gminnej w Kamionce.   Długość  odcinka  160 m. Wartość robót 51 891,24 zł.
 3. Remont drogi gminnej Kamionka-Podlesie. Długość odcinka 70 m. Wartość robót 24 498,89 zł.

Remont powyższych dróg polegał głownie na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni oraz uzupełnieniu poboczy.

Tekst: Alicja Sikora, Foto: Mateusz Surman

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu