Centralna ewidencja emisyjności budynków1021092454

 

Od 1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku na złożenie deklaracji ma czas do 30 czerwca br. dla źródeł uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., natomiast w przypadku źródeł uruchomionych po 1 lipca 2021 r. – 14 dni od uruchomienia. 
 

Deklarację można złożyć w formie:

  • elektronicznej za pośrednictwem strony internetowejceeb.gov.pl
  • papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225

Wersja deklaracji do druku oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow w zakładce „Wzory deklaracji i wniosków”.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu