Ostrów, dnia 18 września 2023r.

 

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm./, zwołuję na dzień 20 września 2023r. na godzinę 1600  sesję  nadzwyczajną (LIV) Rady Gminy w Ostrowie.

Sesja odbędzie się w sali narad w budynku urzędu gminy w Ostrowie.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie obecności i prawomocności obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kozodrzy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  4. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu